Depression är en mycket vanlig sjukdom och alla har vi upplevt nedstämdhet någon gång. Man räknar med att så många som upp till var tionde vuxen svensk och nästan lika många ungdomar (och dom ökar tyvärr i antal) lider av depression.

540@70Förtvivlan, nedstämdhet, känslor av meningslöshet, hopplöshet, håglöshet, självkritik, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter, ja listan är lång, men även ångest är typiska symtom vid depression, och den som är deprimerad kan även ha många andra symtom som yttrar sig på olika sätt som yrsel, smärtor med flera.

Någon klar gräns mellan vanlig nedstämdhet och depression finns inte, men vid depression är besvären varaktiga och gör det svårt att fungera på jobbet i samhället och i vardagen. De flesta som har depression vet inte om det själva, utan söker hjälp för annat som t.ex. sömnsvårigheter, ont i magen m.m.

Sjukdomen orsakar givetvis stort lidande för den drabbade men även för anhöriga och vänner. Det finns därför stor anledning att behandla depression så snabbt och genomgripande som möjligt, då minskar nämligen dessutom risken för följdsjukdomar och återfall.

Vi skall inte glömma att liknande symtom kan uppstå som en naturlig reaktion på händelser i livet som sjukdom, dödsfall, separationer eller andra traumatiska händelser ( krig ). Här försöker vi att beskriva om vad depression är, hur sjukdomen yttrar sig och hur den behandlas.

Symptom:

Notera att flera av symptomen måste föreligga för att vara diagnosgrundande. En patient som får diagnosen klinisk depression har haft minst fem av följande symptom oavbrutet under en tvåveckorsperiod:

 • är nedstämd eller ledsen
 • har tappat intresset för flertalet aktiviteter
 • kan inte glädjas
 • har störd sömn
 • har förlorat eller fått ökad aptit alternativt minskat eller ökat kraftigt i vikt
 • känner sig extremt trött
 • har minskad förmåga att tänka, koncentrera sig och fatta beslut
 • sköter vardagssysslor långsamt och trögt eller är rastlös/kan inte sitta still
 • känner sig värdelös och hyser obefogade skuldkänslor 

Bipolär depression 

Det är jätte viktigt att se skillnad på bipolär depression och vanlig depression då behandlingen är annorlunda.
En bipolär depression skiljer sig från vanliga depressioner på flera sätt.

 

Det finns flera olika depressiva tillstånd förutom en egentlig depression:

 • Dystymi (melankoli)
 • Utmattningsdepression eller Utbrändhet
 • Posttraumatiskt stressyndrom,  PTSS – PTSD (engelska)
 • Recidivierande depression (återkommande)

mayoOrsaker Lindriga depressioner brukar inte anses ha någon ärftlighet men man kan ärva en sårbarhet för allvarliga depressioner. Ofta finns utlösande faktorer som startar det hela. Balansen av serotonin och noradrenalin brukar vara lägre i synapserna mellan hjärncellerna vid depression.

Läs mer om Depression:

www.1177.se >>

Recidiverade depression – Symptom, prognos, behandling >>

Depressiv episod – Symptom, prognos, behandling >>